+ Teklafalu Község weboldala

Hibás objektum

      Katolikus Templom (Templomok)

„Álljon itt ez a templom az emberi akarat és összefogás szép példájaként évszázadokon át és szolgálja az Egyházat és Teklafalu hívő katolikusait Isten dicsőségére.”
Ha tetszik oszd meg: Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz

Az 1830-as évek végén létrejött Teklafalunak több mint száz évig nem volt temploma. Az 1920-as évek elején lakossági összefogással mindössz egy haranglábat sikerült fölépíteni. A falu lakossága két-három család kivételével római katolikus vallású.
Közösségünk egyházilag a Kétújfalui Római Katolikus Plébánia hivatalához tartozik. A hívek lelki gondozását a mindenkori kétújfalui plébános látta el. Mivel a községnek temploma nem volt, ezért az istentiszteleteket minden második vasárnap a helyi elemi, illetve általános iskola egyik termében tartották. Közbenső vasárnaponként pedig a hívek Kétújfaluba voltak kénytelenek átjárni istentiszteletre. A Kétújfaluba való átjárás különösen az idős embereknek okozott nehézséget. A rendszerváltozás után érezhetően felélénkült a hitélet községünkben is. A hívek sokszor nem fértek be a vasárnapi istentiszteleteken az iskolai tanterembe. Egyre többször és több hívőben vetődött föl a templomépítés gondolata. Elképzelésüknek az emberek az 1991. évi falugyűlésen hangot is adtak.
Megvalósulás: Községünk polgármestere és a képviselőtestület igazán magáévá tette a gondolatot és egy testületi megbeszélésen megbízták a polgármestert egy a templom építését megvalósító alapítvány létrehozásával. Az alapítvány anyagi létrehozója Egréder mihályné sz. Varga Irma helyi lakos. Az ő hite és lelkesedése nagyban elősegítette a templomépítés gondolatának megvalósítását.
Ilyen előzmények után került sor a 1992 febr. 1-én a Teklafalui Templomépítő Alapítvány alakuló ülésére. Az alakuló ülésen öt fős kuratórium lett megválasztva:

Elnök: Gáspár István nyugdijas
Tag: Kőpataki Antal nyugdijas
Tag: Nagy Géza polgármester
Tag: Kemmer János nyugdijas
Tag: Borsó Szilvia adminisztrátor

Az alakuló ülésen a kuratórium megkezdte érdemi munkályát. A kuratórium a templon tervének és költségvetésének elkészítésével Németh Imre szigetvári építési vállalkozót bízta meg, aki a tervezési munkát díjtalanul végezte el. Az elkészült tervet és költségvetést a veszprémi egyházmegye főépítészének közreműködésével 1992 dec. 7-én vitatta meg és fogadta el a kuratórium. Az elfogadott költségvetés összege 5 368 499 Ft.
A kuratórium a templom építési munkálataival a tervező Németh Imre építészt bízta meg. A szükséges engedélyek megszerzése után még abban a hónapban megindulnak az alapozási munkák.
Az alapkő letételi ünnepséget 1993 április 12-én tartoták. Ettől az időtől kezdve indult meg intenzíven az építkezés. Az építkezés folyamán 1993 juniusában pótköltségvetést fogadott el a kuratórium 1 620 511 Ft összegben, így a teljes költségvetés 6 989 000 Ft-ra nőtt. A pótköltségvetés a régi harangláb átépítését, és egyébb belső építészeti munkákat jelentett, melyek az eredeti tervben nem szerepeltek.Így a beruházás általános forgalmi adó nélküli teljes összege 5 592 000 Ft-ot tett ki.
Az építkezés elképzeléseinknek és az építők lelkes munkájának eredményeképpen 1993. szept.21-én befejeződött.Ekkor történt az elkészült épület műszaki átvétele. Így vált lehetővé, hogy szeptember 26-án a „Tekla „ napi búcsú napján Balázs Béla püspök úr az új templomot többszáz hívő jelenlétében ünnepélyesen felszentelje és a híveknek átadja. A templomszentelési ünnepség községünk feledhetetlen napja volt.
Természetesen a szép elképzelés nem valósulhatott volna meg a helyi önkormányzat, az egyházmegye, Vállalatok és intézmények, valamint magánemberek önzetlen adakozása nélkül.

Az adományozók:
Teklafalu Község Önkormányzata 4 361 000 Ft
Veszprémi Egyházmegye 400 000 Ft
Baranya Megyei közgyűlés 100 000 Ft
Kétújfalui Egyházközség 110 000 Ft
Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ 80 000 Ft
Szigetvár és Vidéke Tak. Szöv. 50 000 Ft
Várad Község Önkormányzata 10 000 Ft
Szörény Község Önkormányzata 10 000 Ft
156 család / 100 és 20000 Ft közötti összegekkel/ 471 000 Ft
Összesen: 5 592 000 Ft

A készpénz adományokon túl köszönettel tartozunk a Sellyei Erdészet igazgatójának, aki soron kívül és jutányos áron biztosította az építkezéshez szükséges faanyagot.
Az egyéni adományok nagy részét a kuratóriumi tagok gyüjtötték össze helyben és a környező községekben, valamint levelezés útján a faluból elvándorolt családoktól. A kuratórium tagjainak beszámolója szerint sok esetben megható volt, hogy idős, nyugdíjas, vagy többgyermekes családok is 100 vagy 500 forintal hozzájárultak az építkezéshez mondván, kevés pénzük van de azt jó szívvel odaadják. Az ilyen és hasonló esetek adtak erőt a kuratórium tagjainak, hogy az önzetlenül válalt kötelezettségüknek becsülettel eleget tegyenek és a teklafalui templomot a község katolikus híveinek örömére és megelégedésére felépitették

 

További templomok a környéken